home  > download

Klimaatmaatregelen die wel goed zijn voor het milieu

Natuur en milieu hoeven niet ten koste te gaan van het klimaat. Er zijn andere klimaatmaatregelen door te voeren die veel minder kosten, meer en sneller CO₂ besparen en geen milieuschade veroorzaken. Daarbij is het zaak – zeker voor de korte termijn – niet alleen naar Nederland zelf te kijken. Buiten Nederland is met veel minder geld veel meer structurele CO₂-reductie te realiseren. Op de middellange en lange termijn is er in de energievoorziening grote winst te behalen door over te stappen op kernenergie, naast of in plaats van het gebruik van zon en wind.


< Previous Last change: 13-12-2020 Next >